אפליקציה – הגדרת שליחה אוטומטית של חשבוניות לרו״ח

באמצעות השירות תוכלו:

להגדיר באפליקציה שליחה אוטומטית לרו״ח של העתק מכל מסמך חשבונאי המופק בעסק.

כדאי לדעת:

השליחה האוטומטית לרואה החשבון תתבצע עם הפקת המסמך.

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט שוטף > דוחות ולוחצים על כפתור ההגדרות IconGear

2. באזור ״הגדרות שליחה במייל״ מסמנים את התיבה ״העתק מכל מסמך חשבונאי שהפקתי״.

3. ממלאים את כתובת המייל לשליחה בשדה ״כתובות מייל״ (ניתן להזין עד 5 כתובות מייל).

4. לוחצים על ״שמירה״.