אפליקציה – הפקת דוח הוצאות

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק באפליקציה דוח המרכז את הוצאות העסק ולשלוח אותו לרו״ח.

כדאי לדעת:

  • בהפקת דוח הוצאות סטטוס כל ההוצאות אשר נכללות בטווח תאריכי ההפקה ישתנה למדווח, והן יסגרו. אל דאגה, במקרה הצורך ניתן לפתוח מחדש הוצאה שנסגרה.
  • מסמך קבלה שלא סומן כ״נכלל בחישוב ההוצאות״, יופיע בדוח אך לא יכלל בחישוב.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ״שוטף״ > ״דוחות״ ולוחצים על ״דוח הוצאות״.

2. מגדירים את הפרמטרים:

  • תקופת זמן
  • כתובת מייל (אם רוצים לשלוח את הדוח)

3. לוחצים על אישור, מוודאים את הפרטים ומפיקים – בלחיצה על ״הפקת דוח״.
עם הפקתו, הדוח יישלח למייל שהוגדר ויופיע כפתור להורדת הדוח למכשיר הטלפון.