ביטול תעודת משלוח

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק תעודת החזרה עבור משלוח שהוחזר.

כדאי לדעת:

לתעודת משלוח ולתעודת החזרה אין השפעה על מאזן ההכנסות וההוצאות של העסק.

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף, ומקליקים על כפתור הביטול IconCancelDocument בשורת תעודת המשלוח אותה רוצים לבטל.

2. לוחצים על ״הפקת תעודת החזרה״.

3. בתעודת ההחזרה שנפתחה –

עוברים על הפרטים כדי לוודא את תקינותם (במידת הצורך, ניתן לעדכן אותם).

4. לוחצים על "הפקת מסמך" ומאשרים.