הפקת זיכוי חלקי מתוך קבלה

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק זיכוי חלקי בגין עסקה שהופקה עבורה קבלה.

כדאי לדעת:

זיכוי קבלה מתבצע ע״י הפקת קבלה בסכום שלילי.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות, ולוחצים על IconCancelDocument בשורת הקבלה המבוקשת.

2. בקבלה השלילית שנפתחה – 

עורכים את שורת התקבול IconEdit או מוחקים אותה IconX וממלאים שורה חדשה, כך שבקבלה השלילית יופיע סכום הזיכוי בלבד.

שימו לב 💚 יש להזין את סכום הזיכוי בקבלה כמספר שלילי.

3. לוחצים על "הפקת מסמך".