WooCommerce – אפשרות חלוקה לתשלומים

המדריך הבא נכתב על-ידי מורנינג של חשבונית ירוקה ונועד לסייע בביצוע הגדרות בממשק של WooCommerce. כל הנכתב במדריך הינו בגדר המלצה בלבד ובאחריותם של המשתמשים לבצע את ההגדרות הרצויות להם.

באמצעות הגדרת זו תוכלו:

לאפשר ללקוחות לבצע רכישות ב-WooCommerce בתשלומים.

כדאי לדעת:

אפשרות החלוקה לתשלומים זמינה בתשלום בכרטיס אשראי בלבד.

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים ב-WooCommerce לתפריט ״ווקומרס״ > ״הגדרות״ ועברו ללשונית ״תשלומים״.

2. לוחצים על ״חשבונית ירוקה – סליקת אשראי״.

3. בשדה ״מספר תשלומים מירבי״ בוחרים במספר התשלומים המקסימלי שמעוניינים לאפשר ללקוחות.

4. לוחצים על ״שמירת שינויים״.