עדכון יתרה בכרטיס הלקוח

באמצעות השירות תוכלו:

לעדכן יתרה בכרטיס הלקוח, עבור לקוחות בעלי יתרה פתוחה עקב הפקת מסמכים במערכת קודמת.

כדאי לדעת:

  • עדכון היתרה משפיע על סה״כ התקבולים בכרטיס הלקוח
  • עדכון היתרה אינו משפיע על הדוחות המופקים במערכת

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות > לקוחות ולוחצים על שם הלקוח המבוקש – לכניסה לכרטיסו.

2. מקליקים על הלשונית ״חשבונאות ופרטי אשראי״ וממלאים את סכום היתרה בשדה ״עדכון יתרת לקוח״.

3. לוחצים על ״שמירה״.