אפליקציה – הפקת מסמך באנגלית

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק באפליקציה מסמך באנגלית.

כדאי לדעת:

  • בהפקת מסמך באנגלית ישלח ללקוח העתק של המסמך באנגלית.
    מסמך המקור יופק תמיד בעברית – השפה הרשמית של רשות המיסים
  • אם הופק מסמך עם מטבע חוץ – בדוחות של העסק הסיכום יופיע בשקלים, לפי השער היציג של תאריך המסמך.
    השער היציג של המטבע יופיע גם במקור והעתק המסמך בעברית, בתור הערה.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. פותחים להפקה את המסמך המבוקש.
2. לוחצים על ״עדכון הגדרות המסמך״, ממלאים בהתאם לרצוי את השדות: מטבע, שפה וסוג המע״מ ולוחצים על ״שמירה״.
3. ממלאים את יתר פרטי המסמך ובסיום, לוחצים על ״הפקת מסמך״.

שימו לב 💚
בשליחת המסמך ללקוח – יישלח אליו ההעתק באנגלית.
בשליחה אליכם (אם הוגדרה שליחה אוטומטית) – יישלח המקור בעברית.