אפליקציה – הפקת מסמך ללא מע״מ

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק באפליקציה מסמך ללא מע״מ (לדוגמה, במקרה של לקוח מחו״ל).

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. פותחים להפקה את המסמך המבוקש.
2. לוחצים על ״עדכון הגדרות המסמך״, מעדכנים את סוג המע״מ ל-״ללא מע״מ (אילת וחו״ל)״.
אם יש צורך, אפשר לעדכן גם את המטבע ושפת המסמך.
בסיום, לוחצים על ״שמירה״.
3. ממלאים את יתר פרטי המסמך ולבסוף, לוחצים על ״הפקת מסמך״.