אפליקציה – הפקת קבלה עם ניכוי מס במקור

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק באפליקציה קבלה (או חשבונית מס-קבלה) עם תיעוד ניכוי מס במקור.

כדאי לדעת:

כאשר מתקבל מלקוח תשלום בניכוי מס במקור, יש לפרט בקבלה גם את סכום הניכוי.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות, לוחצים על IconGreenPlus ובוחרים בסוג המסמך המבוקש (קבלה או חשבונית מס-קבלה).

2. ממלאים את השדות במסמך.

ב״אופן התשלום״ מפרטים את שורות התקבול הבאות:

  • שורת/שורות תקבול עבור סכום התשלום שהתקבל בפועל
  • שורת תקבול עבור סכום הניכוי – בשדה ״סוג התקבול״ בוחרים ב״ניכוי במקור״ וממלאים את סכום הניכוי

שימו לב 💚
סכום הקבלה צריך להיות סכום העסקה הכולל, כאשר סכום התקבול ששולם בפועל וסכום הניכוי שווים לסכום הסופי.

3. לוחצים על ״הפקת מסמך״.