אפליקציה – הפקת מסמך מתוך מסמך אחר

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק באפליקציה מסמך מתוך מסמך אחר.

כדאי לדעת:

  • במסמך החדש יופיעו אוטומטית הפרטים מהמסמך מתוכו הוא מופק
  • המסמך החדש והמסמך מתוכו הוא הופק יהיו מקושרים אחד לשני במערכת
  • מסמך שהופק מתוכו מסמך אחר עם סכום זהה, ייסגר באופן אוטומטי

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. בתפריט הרלוונטי לסוג המסמך (הכנסות | שוטף) מאתרים את המסמך ממנו רוצים להפיק את מסמך ההמשך ומחליקים עליו ימינה.
2. לוחצים על doc_plus ובוחרים בסוג המסמך אותו רוצים להפיק.
3. משלימים את פרטי המסמך ולבסוף, לוחצים על ״הפקת מסמך״.

טיפ שימושי מאיתנו

ניתן להפיק מסמך המשך גם מתוך עמוד המסמך:

1. נכנסים למסמך ממנו רוצים להפיק את מסמך ההמשך, לוחצים על IconActions ובוחרים באפשרות ״הפקת מסמך חדש מתוך מסמך זה״.
2. בוחרים בסוג המסמך אותו רוצים להפיק.
3. משלימים את פרטי המסמך ולבסוף, לוחצים על ״הפקת מסמך״.