WooCommerce – הגדרות שפת מסמך

המדריך הבא נכתב על-ידי מורנינג של חשבונית ירוקה ונועד לסייע בביצוע הגדרות בממשק של WooCommerce. כל הנכתב במדריך הינו בגדר המלצה בלבד ובאחריותם של המשתמשים לבצע את ההגדרות הרצויות להם.

כדאי לדעת:

שפת המסמך שישלח ללקוח נקבעת לפי השפה של החנות:

  • אם שפת המערכת מוגדרת על ״עברית״ – המסמכים ישלחו ללקוחות בשפה העברית.
  • אם שפת המערכת מוגדרת על ״אנגלית״ (או כל שפה אחרת שאינה עברית) – המסמכים ישלחו ללקוחות בשפה האנגלית (כמובן שמסמך המקור עדיין יופק בעברית, השפה הרשמית של רשויות המס בישראל). 

הגדרת שפת החנות:

1. נכנסים ב-WooCommerce לתפריט ״הגדרות״ > ״כללי״.

2. קובעים את השפה הרצויה בשדה ״שפת המערכת״.

3. לוחצים על ״שמור שינויים״.

טיפ שימושי מאיתנו

אם תרצו ששפת פאנל הניהול של חשבון ה-WooCommerce תהיה שונה משפת המערכת, תוכלו לקבוע את השפה הרצויה בתפריט ״משתמשים״, בשדה ״שפה״ שבתוך הפרופיל האישי. 

שינוי השפה בתפריט זה לא ישפיע על שפת המסמכים.