הפקת דוח הכנסות

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק דוח המרכז את הכנסות העסק ולשלוח אותו לרו״ח.

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות.

2. תחת ״דוח הכנסות״ – לוחצים על כפתור ״הפקת הדוח״.

3. עכשיו נשאר:

 • להגדיר את הפרמטרים שתרצו: תקופה, סוג מסמך, לקוח (השאירו ריק לכלל הלקוחות), סוג קובץ הדוח.

ואם רוצים גם:

 • למלא כתובת מייל (כדי לשלוח את הדוח)
 • לסמן ״V״ כדי לגבות אותו לדרייב של גוגל (זמין לעסקים המחוברים ל-Google Drive)

4. זהו זה – לוחצים על ״הפקת דוח״ והדוח יירד למחשבכם.

טיפ שימושי מאיתנו

להעברת הדוח בקלות לרו״ח תוכלו גם:

 • להגדיר שליחה אוטומטית של דוח ההכנסות לרו״ח, אחת לתקופת דיווח – למדריך המלא.
 • להעניק לרו״ח ״הרשאת רואי חשבון״ לעסק, שתאפשר לו גישה למידע של העסק ובין היתר גם להפקת דוחות בכל זמן, באופן עצמאי – למדריך המלא.

מידע על דוח ההכנסות לעוסקים פטורים, עמותות וחברות לתועלת הציבור

המסמכים הנכללים בדוח ההכנסות

 • עוסקים פטורים – קבלה בלבד
 • עמותות וחל״צ – קבלה וקבלה על תרומה

 

סיכום הכנסות וסיכום תקבולים

 • סיכום ההכנסות – תמיד יהיה ״0״ כיוון שעוסקים פטורים, עמותות וחל״צ אינם מפיקים מסמכי הכנסה (חשבוניות מס)
 • סיכום התקבולים – סך הכספים שהתקבלו בעסק לפי מסמכי הקבלה שהופקו לתקופה לה הופק הדוח.

מידע על דוח ההכנסות לעוסקים מורשים וחברות בע״מ

המסמכים הנכללים בדוח ההכנסות לעוסקים מורשים וחברות בע״מ
חשבונית מס*, קבלה, חשבונית מס/קבלה וחשבונית זיכוי.
*מלבד חשבונית מס עצמיות שאינה נכללת בדוח ההכנסות, כיוון שהיא שייכת להוצאות העסק

 

סיכום הכנסות וסיכום תקבולים

 • סיכום ההכנסות – סך הכספים שנכנסו או צפויים להיכנס לעסק.
  המסמכים הכלולים בסיכום ההכנסות: חשבונית מס, חשבונית זיכוי וחשבונית מס/קבלה.
 • סיכום התקבולים – סך הכספים שכבר התקבלו בעסק.
  המסמכים הכלולים בסיכום התקבולים: קבלה וחשבונית מס/קבלה.

 

💡 כדאי לדעת – הפרשים בין סך ההכנסות לסך התקבולים
מכיוון שסך ההכנסות מורכב מהמסמכים: חשבונית מס, חשבונית מס קבלה וחשבונית זיכוי, בעוד שסך התקבולים מורכב מהמסמכים: חשבונית מס-קבלה וקבלה, בהחלט ייתכן מצב בו סך ההכנסות בדוח לא שווה לסך התקבולים.

סיבות אפשריות לאי שוויון בין סיכום הכנסות לסיכום תקבולים:

 1. לא הופקו כל המסמכים עבור עסקה – עבור עסקה מסויימת הופקה קבלה אך לא הופקה חשבונית מס. או להפך, הופקה חשבונית מס אך לא הופקה קבלה.
 2. לא כל המסמכים שהופקו עבור העסקה נכללים בתקופה לה הופק הדוח. לדוגמה, בדוח ההכנסות של חודש אפריל נכללת חשבונית מס שהופקה לחודש אפריל אך התשלום התקבל בחודש יוני ולכן הקבלה לא נכללת בדוח של אפריל.
 3. הדוח כולל חשבונית מס-קבלה שבוטלה באופן לא מלא – כלומר, לא הופקו כל המסמכים הדרושים לצורך ביטולה (חשבונית זיכוי וקבלה שלילית). במקרה כזה, כדי להשלים את הביטול חוזרים לחשבונית המס-קבלה הרלוונטית ולוחצים שוב על ביטול. המערכת תעלה את מסמך הביטול החסר באופן אוטומטי ונותר רק להפיק אותו. 
 4. הדוח כולל מסמך (קבלה או חשבונית מס) שהופק פעמיים עבור אותה העסקה – מומלץ לעבור על פירוט המסמכים בדוח ולוודא שלא התרחשה הפקה כפולה עבור עסקה מסוימת.
  אם חלה הפקה כפולה ניתן לבטל את המסמך המיותר לפי המדריך.