הפקת דוח מבנה קבצים אחיד

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק דוח נתונים למבנה קבצים אחיד של רשות המיסים.

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות.

2. תחת ״מבנה קבצים אחיד״ – לוחצים על ״הפקת הדוח״.

3. בוחרים את התקופה לה יופק הדוח וממלאים את שם הלקוח / משאירים ריק לדוח לכלל הלקוחות.

4. לוחצים על ״הפקת דוח״.

עם הפקתו, הדוח יירד אוטומטית למחשבכם.