הפקת ספר תקבולים ותשלומים

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק במערכת ספר תקבולים ותשלומים, בו יופיעו התקבולים שהתקבלו בעסק והתשלומים (ההוצאות) ששולמו על ידו.

כדאי לדעת:

בחלק של התשלומים בדוח נכללות רק הוצאות שסומנו כשולמו.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות.

2. תחת ״ספר תקבולים ותשלומים״ – לוחצים על ״הפקת הדוח״ ובוחרים את התקופה הרצויה.

3. לוחצים על ״הפקת דוח״.

עם הפקתו, הדוח יירד אוטומטית למחשבכם.