הפקת דוח מקדמות

באמצעות השירות תוכלו:

לחשב את מקדמות מס ההכנסה של העסק על-פי המחזור העסקי שלכם, שיעור המקדמות וניכויי המס שנוכו במקור.

כדאי לדעת:

טרם הפקת דוח המקדמות הראשון יש לעדכן במערכת את אחוז מקדמות מס ההכנסה של העסק-

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות > הגדרות הנהלת חשבונות.

2. ממלאים את אחוז המקדמות בשדה ״% מקדמות מס הכנסה״.

3. לוחצים על ״שמירה״.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות.

2. תחת ״דוח מקדמות״ – לוחצים על ״הפקת הדוח״.

3. בוחרים את התקופה לה יופק הדוח ולוחצים על ״הפקת דוח״.

עם הפקתו, הדוח יירד אוטומטית למחשבכם.