הפקת דוח רווח והפסד

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק דוח רווח והפסד המשקף את סך ההכנסות (לא כולל מע״מ) מול סך הוצאות של העסק.

אופן חישוב הדוח ניתן לבחירה:

  • עם שקלול האחוזים המוכרים למס הכנסה
  • דוח מלא (ללא שיקוף האחוזים המוכרים למס הכנסה)

כדאי לדעת:

  • הדוח נועד לסייע בניהול השוטף של העסק
  • לעוסקים פטורים – סכום ההוצאות כולל מע״מ
  • לעוסקים מורשים וחברות בע״מ סכום ההוצאות תלוי בסוג הדוח:
    ◄בדוח המותאם למס הכנסה – סכום ההוצאות משקף את האחוזים המוכרים למס הכנסה + המע״מ הלא מוכר
    ◄בדוח המלא – סכום ההוצאות משקף את סכום ההוצאה לפני מע״מ + המע״מ הלא מוכר
  • הוצאות בסיווג רכוש קבוע אינן משוקללות בדוח

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות.

2. תחת ״דוח רווח והפסד״ – לוחצים על ״הפקת הדוח״.

3. בוחרים את התקופה הרצויה (עד 12 חודשים) ואת סוג הדוח המבוקש.

כדי לשלוח את הדוח במייל – ממלאים כתובת בשדה ״כתובת מייל״.

4. לוחצים על ״הפקת דוח״.

עם הפקתו, הדוח יירד אוטומטית למחשבכם.

טיפים שימושיים מאיתנו

אם בוצע בעסק חיבור ל-Google Drive, תהיה אפשרות לגבות את הדוח המופק לדרייב.

להוראות ביצוע החיבור לחצו כאן.