הפקת דוח רציפות מסמכים

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק דוח רציפות מספור מסמכים, עבור כל סוג מסמך.

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות.

2. תחת ״דוח רציפות מספור מסמכים״ – לוחצים על ״הפקת הדוח״.

3. בוחרים את התקופה לה יופק הדוח ואת סוג המסמך.

4. לוחצים על ״הפקת הדוח״.

עם הפקתו, נתוני הדוח יופיעו בחלונית.