הפקת דוח מע״מ

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק דוח מע״מ המאפשר לחשב את המע״מ לתשלום, על-פי המחזור העסקי ועל-פי ההוצאות אשר הוזנו במערכת.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות.

2. תחת ״דוח מע״מ״ – לוחצים על כפתור ״הפקת הדוח״.

3. בוחרים את התקופה לה יופק הדוח ולוחצים על ״הפקת הדוח״.

עם הפקתו, הדוח יירד אוטומטית למחשבכם.