שתף, , גוגל פלוס, פינטרסט,

Posted in:

תזרים לי מזומן בבקשה (חלק ראשון)

בעלי עסקים רבים מודעים לכך שתזרים המזומנים של העסק שלהם הוא גורם קריטי להצלחה. עם זאת, העובדה הזו לא באה תמיד לידי ביטוי בהקפדה על ניהול נכון של התזרים.

מהו תזרים מזומנים ולמה הוא כל כך חשוב לקיומו של כל עסק?

תזרים מזומנים מציג באופן מעשי את התנועה של כסף אל העסק וממנו החוצה במהלך תקופה מוגדרת. כסף מהווה בעצם את החמצן המניע את פעילותו של העסק ועל כן חשוב לנהלו בקפידה ועל בסיס שוטף ובכך להקטין את הסיכוי להיקלע למשברים פיננסים. חשוב להבין כי היעדר של ניהול תזרים מזומנים מהווה את אחד הגורמים העיקריים לקריסתם של עסקים רווחיים.

גם עסקים רווחיים יכולים להיסגר

מה, גם עסק רווחי יכול להסגר? למה? הפקת חשבונית ורישום הכנסות משפיעים על הרווח אך לא על תזרים המזומנים. הגבייה בפועל היא זו שתשפיע על תזרים המזומנים. בנוסף, גם עסק שיירשם כרווחי בסוף השנה יכול להיסגר, אם החובות שיצטברו עד לקבלת התשלום, יובילו אותו לחדלות פירעון.

בכדי להשיג תזרים מזומנים חיובי יש לנהל את תזרים המזומנים ביעילות ועל בסיס שוטף. לצורך כך יש לערוך מיפוי יסודי של המצב הפיננסי בעסק נכון למועד הבדיקה ולהכין תחזית תזרים מזומנים עתידית. את התחזית יש להשוות אל מול נתוני תזרים המזומנים בפועל ולטפל לאלתר בכל חריגה.

ניהול תזרים מזומנים בצורה יעילה ישפר את יציבותו הפיננסית של העסק, יחזק את כושר הישרדותו, יצמצם את צריכת האשראי הבנקאי ויחסוך בעלויות מימון יקרות.

מה צריך לכלול דו"ח תזרים מזומנים ועל מה כדאי להקפיד?

 שלב 1 – הערכת התקבולים

ראשית עלינו להעריך את התקבולים הצפויים בעסק בגין חשבוניות שהופקו וצפי הכנסות מפרויקטים עתידיים במטרה לנסות ולהעריך מה יהיו ההכנסות הצפויות גם בהמשך. כמובן שלצורך ההערכה יהיה עלינו לבחון בקפידה נתונים כמו שינויים צפויים בפעילותו של העסק, עונתיות בענף, תנאים מאקרו כלכליים, רמת התחרות בשוק, רמות המחירים הצפויות, מצב הלקוחות וכו'. את ההכנסות הצפויות יש לפרוש קדימה על פי תנאי האשראי בפועל שניתנו ללקוחות.

 שלב 2 – הערכת ההוצאות והתשלומים הצפויים

בשלב זה עלינו למפות את ההוצאות על פי הוצאות קבועות והוצאות משתנות. כך למשל, תשלום דמי השכירות והוצאות אחזקת המבנים בעסק ייחשבו כהוצאה קבועה בעוד שעלויות רכישות המלאי ייחשבו כהוצאה משתנה הנגזרת מצפי המכירות ומיתרות המלאי. תשלום שכר מנהלים בעסק ייחשב בדרך כלל הוצאה קבועה בעוד שתשלום עמלות מכירה לסוכני מכירות ייחשב כהוצאה משתנה. את ההוצאות הקבועות והמשתנות נפרוש בתחזית תזרים המזומנים על פי מועדי התשלום הצפויים הנגזרים מהאשראי הניתן מהספקים השונים ומועד תשלום המשכורות בעסק.

 שלב 3 – האם נדרשת השקעה?

במידה ואנו צופים רכישות של רכוש קבוע או ביצוע השקעות לצורך הרחבת פעילות או במטרה לשמור על כשירותו של הציוד הקיים, יהיה עלינו לכלול את סכומי ההשקעה בתחזית תזרים המזומנים. לצורך כך נעריך כבר בשלב זה את עלויות ההשקעה הצפויות על פי המחירים הקיימים בשוק ונכלול את התשלומים לרכישת הציוד על פי תנאי האשראי המקובלים אצל הספקים. כך למשל, אם אנו יודעים כבר בשלב זה כי יהיה עלינו לשדרג בעוד 3 חודשים את אחת המכונות או לשדרג את מערך המחשוב, נכלול בתחזית תזרים המזומנים את התשלום כבר בשלב זה. אם צפויה תמורה ממימוש הציוד הישן, נכנסי גם אותה לתזרים.

 שלב 4 – פירעון הלוואות

בשלב זה יהיה עלינו למפות את כל התשלומים הצפויים לפירעון הלוואות בהתאם ללוחות הסילוקין הקיימים.  בסעיף זה יש לכלול את כל תשלומי ההלוואות הצפויים בהלוואות מבנקים, ליסינג מימוני ומגורמים אחרים.

 שלב 5 – ניתוח המצב הכספי ליום הבדיקה

בשלב זה יהיה עלינו להגדיר באופן מדויק את המצב הפיננסי ליום הבדיקה ובכלל זה לזהות מהן יתרות המזומנים הקיימות בעסק, מסגרות האשראי המאושרות וכן את יתרות ההלוואות המעודכנות.

 שלב 6 – בונים תזרים מזומנים

כעת יש לערוך את המידע שנאסף בכל אחד מהשלבים שתוארו לעיל ולקבצו בגיליון אקסל. בתחתית כל מקטע דיווח נבחן את תוצאת התזרים ואת השפעתו על יתרות המזומנים או ניצול מסגרות האשראי.

—-

בפרק הבא נלמד מהן הפעולות שניתן לבצע על מנת לשפר את תזרים המזומנים בעסק

אהבתם את התוכן?
אנחנו בטוחים שגם תאהבו את המערכת

btn_30days_222x60


 

ניקולd  

הכותבת היא ניקול גלוסלקר
מנכ"ל סמארט פיננסים – פתרונות אשראי חכמים לעסקים
www.s-finance.co.il

 

 

0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments